Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BizBoutique

1. Definities

a. BizBoutique: Verwijst naar de webshop waar digitale producten, zoals Instagram templates en digitale planners, worden verkocht.

b. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet bij BizBoutique.

c. Digitale Producten: Verwijst naar Instagram templates, digitale planners en andere digitale producten die beschikbaar zijn op BizBoutique.

2. Bestellingen

a. Door een bestelling te plaatsen op BizBoutique stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

b. Bestellingen van digitale producten zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd, geretourneerd of geruild.

3. Levering van Digitale Producten

a. Digitale producten worden geleverd aan de klant via een downloadlink na succesvolle betaling.

b. BizBoutique is niet verantwoordelijk voor technische problemen aan de zijde van de klant die de levering belemmeren.

4. Betaling

a. De klant betaalt de aangegeven prijs op het moment van de bestelling.

b. Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de website.

5. Intellectueel Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de digitale producten blijven bij BizBoutique.

b. Het is de klant niet toegestaan om de digitale producten te reproduceren, verspreiden of commercieel te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van BizBoutique.

6. Geen Retour of Ruil

a. Gezien de aard van digitale producten zijn retourzendingen of ruilingen niet toegestaan.

7. Klantenservice

a. Voor vragen, klachten of ondersteuning kan de klant contact opnemen met de klantenservice van BizBoutique via de aangegeven contactgegevens op de website.

8. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

a. BizBoutique behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.

9. Toepasselijk Recht

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.